O společnosti

ABP HOLDING a.s. je přední stavební a investiční
společnost v České republice s působností na zahraničních
trzích, která svou podnikatelskou činnost zahájila v roce 1991.

ABP HOLDING a.s. své obchodní aktivity neustále rozvíjí a díky novým akvizicím významně rozšiřuje portfolio služeb a projektů. Hlavní divize se zaměřuje na bytovou, komerční a průmyslovou výstavbu, zabezpečuje také dodávky technologií pro výrobní společnosti. Výstavba zahrnuje projekty pro samosprávu v rámci celého území České republiky, společnost se tak výrazně podílí na rozvoji občanské vybavenosti a urbanizaci. Komplexní stavební inženýrství je zajišťováno divizí odborníků, kteří realizují technický dozor investora/stavebníka (TDI/TDS), bezpečnost a ochranu zdraví při práci, projektovou činnost ve výstavbě, samotné provádění staveb a energetické a ekologické audity.

Finanční divize má v kompetenci investiční projekty v ČR i zahraničí, nákup pozemků a jejich development, správu nemovitostí, dodávky zboží, služeb a technologií do zahraničí, včetně přípravy exportních úvěrů pro české výrobce a dodavatele. Během posledních let se aktivity ABP prostřednictvím jejích dceřiných společností rozšířily o nové investice do rozvoje podnikání s vysokou přidanou hodnotou a perspektivou z oblasti např. biotechnologie, telekomunikace, marketingu, firemního vzdělávání, cíleného vyhledávání talentů, gastronomie atd.

Management a vedení ABP
Jiří Procházka | předseda představenstva prochazka@abpholding.cz
Josef Matys | obchodní ředitel matys@abpholding.cz
Peter Bayer | projektový manažer pro investiční činnost bayer@abpholding.cz
Barbora Pitoňák Krieglerová | ředitelka firemního vzdělávání Barbora.Krieglerova@ottima.cz

Stavby a dodávky
technologií, zemní práce,      FVE systémy

Realizujeme kompletní provedení staveb, jejich změny či odstraňování v oblasti komerční, průmyslové, bytové a občanské výstavby po celé České republice a rovněž na vybraných zahraničních trzích.

 

Inženýrská činnost

Technický tým má v kompetenci veškeré aktivity spojené s projektovou a inženýrskou činností v oblasti výstavby.

Inženýrská činnost

Technický tým má v kompetenci veškeré aktivity spojené s projektovou a inženýrskou činností v oblasti výstavby.

Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (TDS/TDI) a Koordinátora BOZP na staveništi

Zajišťujeme výkon technického dozoru stavebníka na veškeré stavby včetně dopravních a liniových. Zajišťujeme výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona 309/2006 Sb.

Investiční činnost

Finanční aktivity zahrnují rozvoj investičních projektů a start-upového podnikání, správu finančních portfolií klientů, obchod s komoditami a kompletní vyřízení financování exportu do cizích zemí. Mezi časté investiční poradenství naší společnosti patří nákup pozemků a jejich následný development. Provádíme také právní, účetní a daňové poradenství.

Investiční činnost

Finanční aktivity zahrnují rozvoj investičních projektů a start-upového podnikání, správu finančních portfolií klientů, obchod s komoditami a kompletní vyřízení financování exportu do cizích zemí. Mezi časté investiční poradenství naší společnosti patří nákup pozemků a jejich následný development. Provádíme také právní, účetní a daňové poradenství.

Zahraniční projekty

Zahraniční investiční činnost je zaměřena nejenom na stabilní evropský trh, ale i na prosperující asijský kontinent s vysokým potenciálem rozvoje, kde hlavní trh pro naše aktivity představuje Mongolsko. Společnost zde působí v oblasti stavebnictví, průmyslu i finančnictví, a to jako investor, realizátor, dodavatel služeb nebo koordinátor projektů.

Firemní vzdělávání

Poradenská činnost v oblasti people management nabízí komplexní firemní vzdělávání, headhunting, personální poradenství a poradenství v obchodě. Mezi nejčastější poskytované služby patří vzdělávání a rozvoj managementu, obchodu a specialistů, práce s talenty. Firemní vzdělávání zajišťuje dceřinná společnost OTTIMA s.r.o. (www.ottima.cz), která má portfolio předních školitelů na trhu.

Firemní vzdělávání

Poradenská činnost v oblasti people management nabízí komplexní firemní vzdělávání, headhunting, personální poradenství a poradenství v obchodě. Mezi nejčastější poskytované služby patří vzdělávání a rozvoj managementu, obchodu a specialistů, práce s talenty. Firemní vzdělávání zajišťuje dceřinná společnost OTTIMA s.r.o. (www.ottima.cz), která má portfolio předních školitelů na trhu.