Hlavní činnosti

Stavby a dodávky technologií, zemní práce, FVE systémy

Realizujeme kompletní provedení staveb, jejich změny či odstraňování v oblasti komerční, průmyslové, bytové a občanské výstavby po celé České republice a rovněž na vybraných zahraničních trzích. Dále dodáváme a montujeme fotovoltaické systémy včetně souvisejících administrativních úkonů na klíč. Více...

Značná část projektů je zaměřena na rozvoj občanské vybavenosti a urbanizaci pro samosprávné celky. Specializujeme se rovněž na rekonstrukci historických objektů, kde úzce spolupracujeme se všemi odpovědnými úřady. Stavební tým provádí také zateplování komerčních, bytových a rodinných domů.

Další silnou stránkou naší společnosti jsou dodávky výrobních technologií pro průmyslové společnosti, kde spolupracujeme s řadou odborníků od projektování po finální instalaci, testovací fáze a úspěšné uvedení do provozu.

V rámci stavební činnosti nabízíme kompletní zemní a výkopové práce vlastní mechanizací.

Inženýrská činnost

Technický tým má v kompetenci veškeré aktivity spojené s projektovou a inženýrskou činností v oblasti výstavby.Více...

Zpracováváme technické znalecké posudky, předprojektovou dokumentaci, audity pro již zahájené projekty a stavby, projektovou dokumentaci ve všech stupních, zprávy a odborné rešerše dle individuálních potřeb zákazníků v oblasti urbanismu, architektury, pozemních, dopravních a inženýrských staveb. Mezi pravidelnou agendu patří vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu. Dále naši odborníci provádí ekologické a energetické audity.

Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (TDS/TDI) a Koordinátora BOZP na staveništi

Zajišťujeme výkon technického dozoru stavebníka na veškeré druhy staveb včetně dopravních a liniových. Zajišťujeme výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona 309/2006 Sb.

Investiční činnost

Finanční aktivity zahrnují rozvoj investičních projektů a start-upového podnikání, správu finančních portfolií klientů, obchod s komoditami a kompletní vyřízení financování exportu do cizích zemí. Více...

Mezi časté investiční poradenství naší společnosti patří nákup pozemků a jejich následný development. Provádíme také právní, účetní a daňové poradenství.

Firemní vzdělávání, headhunt, personální a sales consulting

Poradenská činnost v oblasti people management nabízí komplexní firemní vzdělávání, headhunting, personální poradenství a poradenství v obchodě. Více...

Mezi nejčastější poskytované služby patří vzdělávání a rozvoj managementu, obchodu a specialistů, práce s talenty. Klíčovou oblastí je cílené vyhledávání, projekty z oblasti budování značky zaměstnavatele. Personální poradenství v oblasti motivace a odměňování, hodnocení zaměstnanců, kompetenční modely, personální audity, tvorba HR systémů a procesů. Tyto služby zajišťuje dceřiné společnosti OTTIMA, která má portfolio předních školitelů na trhu, zkušených recruitment consultantů a odborníků na HR, Sales i personální marketing.  Přinášíme nové trendy, inspiraci v oboru i ověřené přístupy s měřitelnými výstupu. Na základě potřeb, cílů, očekávání a přání klienta připravujeme profesionální a inspirující služby a řešení na míru. www.ottima.cz

Zahraniční projekty

Zahraniční investiční činnost je zaměřena nejenom na stabilní evropský trh, ale i na prosperující asijský kontinent s vysokým potenciálem rozvoje, kde hlavní trh pro naše aktivity představuje Mongolsko. Více...

Společnost zde působí v oblasti stavebnictví, průmyslu i finančnictví, a to jako investor, realizátor, dodavatel služeb nebo koordinátor projektů. Vyřizujeme také komplexní agendu pro financování exportu na cizí trhy a zabýváme se i samotným vývozem zboží a služeb. Mezi další referenční trhy patří Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Japonsko či Moldávie.